(Audioak) LAN ISTRIPUEN ESTATISTIKA – ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Espainiar Gobernuko Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren datuak. 2018ko urtarrila-uztaila.

Bajarik gabeko istripuak: 422.130

Bajadun istripuak: 351.796

Istripu larriak: 2.307

Hildakoak: 282

Zenbaki hauek gordinagoak dira kontraturik gabe lanean ari den jendea kontuan hartzen badugu, euren kasuan ezin direlako lan-istriputzat jo; edo istripua lan-gunean bertan izan eta gune horretatik atera dituzten langileak, lan istriputzat hartua ez izateko; edota enpresarioek eta mutuek erabiltzen dituzten bestelako trikimailu guztiak bajak ez emateko edo lan-istripuen barruan ez onartzeko. Hori guztia kontuan hartuta, 2018ko urtarril eta uztail bitartean izandako lan-istripuak 800.000 baino askoz gehiago izan dira.

Industria da baja gehien dituen sektorea, bereziki manufakturen industrian eta estraktiboetan, hauek baitira heriotz intzidentzia handiena dutenak, eta garraio eta biltegiaren sektorea da heriotz kopuru handienekoa.

Sexu araberako desberdintasunak

Bajadun istripuak: gizonezkoak: 215.229 emakumezkoak: 88.647

Hildakoak eragindako lan-istripuak: gizonezkoak 268 emakumezkoak:14

Hau da, gizonezkoak dira kolpatuenak, bai istripuetan eta bai hildakoen kopuruan.

Arrazoi nagusiak

Bajen arrazoi nagusia: gihar eta hezurdura sistemaren gainkarga, eta bigarrena mugitzen ez den objektu baten aurkako talka.

Heriotz arrazoi nagusia: bihotzekoak eta buru-isuriak, eta ondoren, lesio anizkoitzak.

Horrek esan nahi du bajak batez ere gainkargak eraginez gertatzen direla, gorputz eta buruaren mugetaraino iristeagatik. Lan esplotazioagatik, alegia.

Trafikoa da istripu eta heriotzen eragile nagusia, eta hau merkantzien trafikoan izandako gorakadarekin dago loturik, “ekonomia kolaboratibo berriekin” eta merkatuen globalizazioarekin. Holandatik ekarritako letxuak jateak edo Indiako arropa janzteak ez du pobrezia eragiten soilik jatorrizko herrialdeetan eta bertako langileen gain-esplotazioaN; horrekin batera, heriotzak eragiten ditu errepideetan, portuetako kaietan eta zamak lekuz mugitzean.

ENPLEGUAK HIL EGITEN DU. ENPLEGUAK OSASUNA LAPURTZEN DIGU. ENPLEGUAK MIN EMATEN DU ETA FARMAZEUTIKEN DROGEN MENPEKO EGITEN GAITU. BORROKA EZAZU ENPLEGURIK GABEKO BIZITZAREN ALDE.

Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España. Avance enero – julio 2018.

Accidentes sin baja: 422.130

Accidentes con baja: 351.796

Accidentes graves: 2.307

Mortales: 282

Estos números son mayores si tenemos en cuenta toda la gente que trabaja sin contrato de trabajo, por lo que no puede ser considerado accidente laboral, y también toda la gente que ha tenido el accidente dentro del centro laboral y ha sido sacada del recinto para que no sea considerado como tal, u otras trampas que realizan tanto el empresariado como las mutuas para no dar bajas y que no tengan consideración de accidente laboral. Esto supone que los accidentes de trabajo de entre enero y julio de 2018 son muchos más que 800.000.

La industria sigue siendo el sector que acumula más bajas, en especial la industria manufacturera y las industrias extractivas, que son las de mayor incidencia de muerte, mientras que el sector del transporte y almacenamiento se lleva el mayor número de muertes.

Diferencia por sexo

Accidentes de trabajo que conllevan baja: varones 215.229 mujeres: 88.647

Accidentes de trabajo mortales: varones: 268 mujeres: 14

Es decir, los hombres son los más golpeados, tanto por los accidentes como por las muertes en el trabajo.

Motivos principales

Motivo principal de bajas: sobreesfuerzo del sistema musculoesquelético, seguido de choque contra objeto inmovil

Motivo principal de muerte: infartos y derrames cerebrales, seguido de lesiones múltiples

Es decir, que las bajas se producen principalmente por sobreesfuerzo, por llegar a los límites físicos y mentales. O sea, por la explotación laboral.

El tráfico es uno de los principales causantes de accidentes y muerte, que se relaciona con un incremento de tráfico de mercancías, con las “nuevas economías colaborativas” y la globalización de los mercados. Comer lechugas traídas de Holanda o vestir ropa de India no solo afecta a la pobreza de cada lugar y la sobreexplotación de lxs trabajadorxs en su lugar de trabajo, sino que también genera muertes en la carretera, en los muelles portuarios y acarreando cargas.

EL EMPLEO MATA. EL EMPLEO NOS HACE PERDER LA SALUD. EL EMPLEO DUELE Y TE HACE ADICT@ A LAS DROGAS DE LAS FARMACÉUTICAS. LUCHA POR UNA VIDA SIN EMPLEO.