Beste lan-istripu bat Tremefil-Izaguirren! ¡Otro accidente de trabajo en Tremefil-Izagirre!

Tremefil-Izaguirre enpresako CNTren sekzio sindikalak jakinarazi digu berriz ere lan-istripu bat gertatu dela, eta komunikatu bat utzi digu istripuaren aurretik, bitartean eta ondoren gertatutakoa argitzeko eta bere gaitzespena adierazteko.

CNTk Tremefil-Izaguirre enpresan duen SEKZIO SINDIKALAREN KOMUNIKATUA:

CNTk Tremefil-Izaguirre enpresan duen sekzio sindikalak berriz ere salatu nahi dugu istripu larri bat gertatu dela enpresa honetan eta komunikatu nahi dugu istripua jasan duen langileak nolako tratu bortitza jaso duen, bai enpresaren aldetik, eta bai Mutuetako “osasun”-mertzenarioen aldetik.

Material jakin batekin lanean diharduten langileek kexa ugari jakinarazi diote enpresako zuzendaritzari, egiten zituzten soldadurak hautsi egiten zirelako eta horrek arrisku larriak dakartzalako, baina horren aurrean, zuzendaritzak betikoa egin eta esan zuen: segi materialarekin lanean eta beno, ikusten joango gara…

Kasu hauetan agerikoa dena gertatu zen: istripua.

Materiala hautsi eta langile bati buruan eman zion. Hiltzeko arriskuan egon zen! Zuzendaritzak erabaki zuen langilea abandonatzea. Taxi bat eskatu, taxian sartu, kasurik egin ez eta taxistari eskatu Mutuara eramateko, taxistak ezin zuen sinetsi zer gertatzen ari zen, bakarrik utzi zutelarik istripua izandako langilearekin, jakinda kontzientzia galtzeko arriskuan zegoela, edo zorabiatzeko…

Mutuara iritsi zenean, osasun-mertzenarioek 11 jostura-puntu jarri zizkioten (11 grapa) eta esan zioten hurrengo egunean lanera joateko. Nazkagarria! Lanean burua ebakitzen zaizu, eta ezer gertatu ez balitz bezala, hurrengo egunean lanera. Bestelako analisirik egin gabe, kolpearen ondorioz beste lesiorik izango ote zuen aztertu gabe. Hau dena, osasunaren terroristekin batera antolatua, gizarte segurantzara joan zaitezen baja bertan hartzera. Bitartean, euren mozkinak handitzen doaz, langileon odolaren truke.

Noiz altxatuko da langile-klasea, elkartu eta NAHIKOA DA oihukatu!

Desde la Seccion Sindical de CNT en Tremefil-Izaguirre nos informan de un nuevo accidente de trabajo y nos dejan un comunicado de repulsa por lo sucedido antes, durante y despues del accidente.

Comunicado SECCION SINDICAL DE CNT en Tremefil-Izaguirre:

Desde la Sección Sindical de CNT en la empresa Tremefil-Izaguirre, queremos comunicar, denunciar nuevamente un grave accidente ocurrido en esta empresa y el trato inhumano dado tanto por la dirección, como por los mercenarixs “sanitarios” de las Mutuas.

A pesar de las quejas continuas de lxs operarixs que trabajan con un determinado material, dando a conocer a la dirección de la empresa, que las soldaduras que se hacían se rompían, con el consiguiente peligro, se hizo y se dijo lo de siempre: Sigue trabajando con el material y ya si eso ya iremos viendo…

Como es evidente en estos casos, el accidente no tardó en producirse.

Se partió el material y le golpeó a un operario en la cabeza. ¡Se podía haber quedado ahí! Desde la dirección se optó por el abandono. Pedir un taxi, dejarlo sólo, desentenderse y que le llevara a la Mutua ante el estupor del taxista, que no se explicaba cómo lo habían dejado sólo, ante una posible pérdida de conciencia, mareo,…

Una vez llegado a la Mutua, los mercenarixs de la salud le pusieron 11 puntos de sutura (grapas) y le dijeron que al día siguiente a trabajar. ¡Sangrante! Te abres las cabeza trabajando y al día siguiente a trabajar. Sin analizar siquiera si hay algún tipo de lesión derivada del golpe ni nada. Todo ello orquestado por estxs terroristas de la salud, para que vayas a la seguridad social y cojas allí la baja. Mientras, siguen engordando sus beneficios a costa de la sangre de los trabajadorxs.

Cuando se pondrá en pie la clase obrera, hará frente común y dirá BASTA !

(Audioak) LAN ISTRIPUEN ESTATISTIKA – ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Espainiar Gobernuko Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantzaren Ministerioaren datuak. 2018ko urtarrila-uztaila.

Bajarik gabeko istripuak: 422.130

Bajadun istripuak: 351.796

Istripu larriak: 2.307

Hildakoak: 282

Zenbaki hauek gordinagoak dira kontraturik gabe lanean ari den jendea kontuan hartzen badugu, euren kasuan ezin direlako lan-istriputzat jo; edo istripua lan-gunean bertan izan eta gune horretatik atera dituzten langileak, lan istriputzat hartua ez izateko; edota enpresarioek eta mutuek erabiltzen dituzten bestelako trikimailu guztiak bajak ez emateko edo lan-istripuen barruan ez onartzeko. Hori guztia kontuan hartuta, 2018ko urtarril eta uztail bitartean izandako lan-istripuak 800.000 baino askoz gehiago izan dira.

Industria da baja gehien dituen sektorea, bereziki manufakturen industrian eta estraktiboetan, hauek baitira heriotz intzidentzia handiena dutenak, eta garraio eta biltegiaren sektorea da heriotz kopuru handienekoa.

Sexu araberako desberdintasunak

Bajadun istripuak: gizonezkoak: 215.229 emakumezkoak: 88.647

Hildakoak eragindako lan-istripuak: gizonezkoak 268 emakumezkoak:14

Hau da, gizonezkoak dira kolpatuenak, bai istripuetan eta bai hildakoen kopuruan.

Arrazoi nagusiak

Bajen arrazoi nagusia: gihar eta hezurdura sistemaren gainkarga, eta bigarrena mugitzen ez den objektu baten aurkako talka.

Heriotz arrazoi nagusia: bihotzekoak eta buru-isuriak, eta ondoren, lesio anizkoitzak.

Horrek esan nahi du bajak batez ere gainkargak eraginez gertatzen direla, gorputz eta buruaren mugetaraino iristeagatik. Lan esplotazioagatik, alegia.

Trafikoa da istripu eta heriotzen eragile nagusia, eta hau merkantzien trafikoan izandako gorakadarekin dago loturik, “ekonomia kolaboratibo berriekin” eta merkatuen globalizazioarekin. Holandatik ekarritako letxuak jateak edo Indiako arropa janzteak ez du pobrezia eragiten soilik jatorrizko herrialdeetan eta bertako langileen gain-esplotazioaN; horrekin batera, heriotzak eragiten ditu errepideetan, portuetako kaietan eta zamak lekuz mugitzean.

ENPLEGUAK HIL EGITEN DU. ENPLEGUAK OSASUNA LAPURTZEN DIGU. ENPLEGUAK MIN EMATEN DU ETA FARMAZEUTIKEN DROGEN MENPEKO EGITEN GAITU. BORROKA EZAZU ENPLEGURIK GABEKO BIZITZAREN ALDE.

Datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de España. Avance enero – julio 2018.

Accidentes sin baja: 422.130

Accidentes con baja: 351.796

Accidentes graves: 2.307

Mortales: 282

Estos números son mayores si tenemos en cuenta toda la gente que trabaja sin contrato de trabajo, por lo que no puede ser considerado accidente laboral, y también toda la gente que ha tenido el accidente dentro del centro laboral y ha sido sacada del recinto para que no sea considerado como tal, u otras trampas que realizan tanto el empresariado como las mutuas para no dar bajas y que no tengan consideración de accidente laboral. Esto supone que los accidentes de trabajo de entre enero y julio de 2018 son muchos más que 800.000.

La industria sigue siendo el sector que acumula más bajas, en especial la industria manufacturera y las industrias extractivas, que son las de mayor incidencia de muerte, mientras que el sector del transporte y almacenamiento se lleva el mayor número de muertes.

Diferencia por sexo

Accidentes de trabajo que conllevan baja: varones 215.229 mujeres: 88.647

Accidentes de trabajo mortales: varones: 268 mujeres: 14

Es decir, los hombres son los más golpeados, tanto por los accidentes como por las muertes en el trabajo.

Motivos principales

Motivo principal de bajas: sobreesfuerzo del sistema musculoesquelético, seguido de choque contra objeto inmovil

Motivo principal de muerte: infartos y derrames cerebrales, seguido de lesiones múltiples

Es decir, que las bajas se producen principalmente por sobreesfuerzo, por llegar a los límites físicos y mentales. O sea, por la explotación laboral.

El tráfico es uno de los principales causantes de accidentes y muerte, que se relaciona con un incremento de tráfico de mercancías, con las “nuevas economías colaborativas” y la globalización de los mercados. Comer lechugas traídas de Holanda o vestir ropa de India no solo afecta a la pobreza de cada lugar y la sobreexplotación de lxs trabajadorxs en su lugar de trabajo, sino que también genera muertes en la carretera, en los muelles portuarios y acarreando cargas.

EL EMPLEO MATA. EL EMPLEO NOS HACE PERDER LA SALUD. EL EMPLEO DUELE Y TE HACE ADICT@ A LAS DROGAS DE LAS FARMACÉUTICAS. LUCHA POR UNA VIDA SIN EMPLEO.

Errusiar erruleta Tremefil-Izaguirren / El juego de la ruleta rusa en Tremefil-Izaguirre

 

Tremefil-Izaguirreko CNT Sekzio Sindikalak salatu nahi du enpresa-zuzendaritzak oso joko arriskutsuan jarri gaituela. Bitartean, gehiengoa duen sindikatuak ez du gaitasunik ezer egiteko, edo beste aldera begira dago, edo ez du ezer egin nahi izan… ez dakigu, baina euren artean arrisku prebentzioko ordezkaria dago eta berak hartu beharko luke ardura. Zein izango ote bere ixiltasunaren prezioa…

Tremefil-en denbora gehiegi daramagu erruleta errusiarrean, istripuz istripu, eta berdin jarraitzen dugu. Zirkinik egin gabe, bala hiltzailea noiz irtengo zain. NAHIKOA DA!

Nahikoa da! Amaitu daitezela pisu handiko materialak kargatu eta manipulatzeko prozedura bakun eta oinarrizkoak.

Nahikoa da! Amaitu daitezela makinak martxan jartzeagatik egiten diren segurtasun-neurrien murrizpenak.

Nahikoa da! Amaitu dadila makina eta lanabesen mantenu-falta.

Nahikoa da! Amaitu daitezela ekoizpen-errendimendurako grafikak, egiten duten gauza bakarra istripu-giroa elikatzea da, tentsioa eta urduritasuna dela eta.

Nahikoa da! Amaitu dadila ETTetako langileei eta enpresakoei ematen zaien tratu iraingarria. “Bakardadean” egiten diren mehatxu-bilerak, zein langile eskasa zaren esateko, arrazoi justifikaturik gabe eta defentsarako inolako aukerarik gabe, kaleratua izateko beldurrez. Horrek urduritasun-egoerara garamatza eta ondorioz, gauzak segurtasunik gabe egitera bultzatzen gaituzte. Horrela gertatzen dira istripu asko. Errua, gainera, langileari leporatzen zaio.

Nahikoa da! Amaitu dadila Tremefil-eko zuzendaritza anker, zitala. Lan-istripua izanez gero, abandonaturik uzten zaitu. Istripua izan duen langileari esaten dio larrialdietara bere kabuz joateko.

Noiz arte! NAHIKOA DA!

Desde la Sección Sindical de CNT en Tremefil-Izaguirre queremos denunciar el “peligroso juego” al que se nos está obligando a participar por parte de la dirección de la empresa. Todo ello desde luego, con el beneplácito y colaboración del sindicato mayoritario en la empresa. Su nula capacidad o su mirar hacia otro lado resultan cuanto menos inquietantes, máxime cuando se encuentra el delegado de prevención entre ellos. Cuál será el precio de su silencio…

En Tremefil llevamos jugando a la ruleta rusa demasiado tiempo ya. Accidente tras accidente y seguimos igual. Impasibles, esperando a que salga la bala mortal. Es hora de decir ¡BASTA!.

¡Basta! A las operaciones rudimentarias de carga y manipulación de grandes pesos.

¡Basta! A las manipulaciones que se hacen a las maquinas para poder funcionar minimizando las medidas de seguridad de las mismas.

¡Basta! Al nulo mantenimiento de toda máquina o herramienta de trabajo.

¡Basta! A las graficas de rendimiento de producción, que lo único que hacen es crear un clima de accidentes por tensión y nerviosismo.

¡Basta! Al trato que se le da al personal de ETT y de empresa. Reuniones amenazantes en “solitario”. En la que te dicen lo mal trabajadxr que eres. Sin razón justificada y sin poder defenderte por miedo a ir a la calle. Lo cual conduce a un estado de nerviosismo, impulsándote a hacer las cosas sin seguridad. Con el resultado de accidente. Después dicen que la culpa es del/ de la trabajador/a.

¡Basta! A la dirección inhumana, ruin de Tremefil, que en caso de accidente te abandona. Te dice que vaya el accidentadx por sus propios medios a urgencias.

¡Hasta cuándo! ¡BASTA YA!